TISZTÍTÓSZEREK SZINTE MINDENRE!
0

Fizetési információk

Az online megrendelt termékek árát bankkártyával vagy banki átutalással fizetheti ki.

Banki átutalás esetén kérjük, hogy a megrendelt termékek árát a szállítási díjjal együtt, vagyis a végösszeget utalja át az Autólabor Kft. bankszámlájára – ERSTE BANK 11600006-00000000-27976304.

Bankkártyával történő fizetés esetén a megrendelt termék árát és a szállítási díjat egyben, a BARION oldalán fizetheti ki, ahová automatikusan átirányítjuk.

Szállítási információk

Termékeinket a 24H Logistics Kft-vel juttatjuk el megrendelőinkhez, az alábbi díjtételekkel.
A táblázatban szereplő árak a rendelt mennyiség súlyától függően változhatnak!
A feltüntetett költségek bruttó árak.

Súly

Budapest-Vidék ill. Vidék-Vidék

5 kg-ig

2 030 Ft / cím

30 kg-ig

4 080 Ft / cím

50 kg-ig

5 990 Ft / cím

100 kg-ig

10 580 Ft / cím

Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF

Cég neve: Autólabor Kft.
Cég képviselő neve: Pusztaszeri László
Cég székhelye: 1153 Budapest, Bethlen Gábor utca 150.
Cég adószáma: 14307795-2-42
Cég EU adószáma: HU 14307795
Cég cégjegyzékszáma: 01-09-898077

A továbbiakban „Szolgáltató”.

Szolgáltató elérhetősége:

Levelezési címe: 1153 Budapest, Bethlen Gábor utca 150.
Telefon: +36 (30) 468-1155
E-mail: info@autolabor.net

A telefonszám munkanapokon, munkaidőben 08:00 – 16:30 között hívható.

Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (www.autolabor.net) keresztül valamilyen terméket vásárol és az ÁSZF-et tudomásul veszi, azt magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

Az Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.

Jelen ÁSZF 2015. április 1. napjától határozatlan ideig hatályos.

Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást.

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

A Szerződés akkor jön létre, ha a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja.

Határidőhöz kötött szolgáltatás vásárlása esetében a szolgáltatás jóváhagyása után 2 munkanapon belül lehet élni a szolgáltatás módosításával vagy a szolgáltatástól való elállással, de legfeljebb a szolgáltatás nyújtását megelőző 8 napig.

Vásárlás folyamata:

  1. Az áru kosárba helyezése
  2. Kosár megtekintése. A tévesen megjelölt terméket ki lehet törölni a kosárból (piros x-re kattintva), ha nem szándékozzuk megvásárolni.
  3. Tovább a pénztárhoz
  4. Számlázási adatok és pontos szállítási cím megadása. Ha eltér a szállítási cím a számlázásitól, akkor lehetőség van más címet megjelölni a További információknál, a Megjegyzés

Fizetési lehetőségek:

– Előre utalással:
Közvetlen banki utalás az Autólabor Kft. bankszámlájára. Részletek a VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK oldalon.

– Bankkártyával:
A megrendelt termék árát az áru megrendelésekor kell kifizetni a BARION weboldalán.

A szállítás díja mindig a megrendelőt terheli!

 

Fizetés folyamata:

A Vásárló összeállítja a webáruházban a megvásárolni kívánt kosarat, megadja a szállítási információkat, majd megjelöli az előre utalást, vagy a bankkártyás fizetést.

A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adót (ÁFA).

A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése:

A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint az info@autolabor.net e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

Határidőhöz kötött szolgáltatások

Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló megrendelése alapján Vásárló és Szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő szolgáltatási/szállítási határidő be nem tartásáért vállalja a felelősséget. Elfogadja, hogy a határidőn túli szállítás/szolgáltatás ellenértékét a Vásárló visszakövetelheti.

Szállítási feltételek:

A szállítás költsége a Vásárlót terheli, azonban Szolgáltató vállalja a felelősséget a szállítás pontosságáért és biztonságáért, a szállítás során felmerült károkért.

A vásárlónak a fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a honlapot, az esetleges probléma elkerülése végett.

Az vásárló adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatást automatikusan törlődik a rendszerből.

Garanciális feltételek:

Ha a megrendelt termék hibás vagy Ön meggondolta magát, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Autólabor Kft. díjmentesen kicseréli. (Bontatlan, láthatóan nem használt termékre vonatkozik.)

Ha ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, a termék vételárát visszatérítjük Önnek.

Kiszállításkor csak sértetlen csomagot vegyen át. Amennyiben bármilyen problémát tapasztal, úgy erről vetessen fel jegyzőkönyvet és a terméke(ke)t ne vegye át. A csomag átvétele után a hiányosságokra, avagy sérülésre vonatkozóan reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha az adott termék átvételekor a hiba bizonyíthatóan nem volt kideríthető.

Az elállás joga: Megrendelése során Ön élhet a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Ön a szerződéstől, az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A termékeket a számlával együtt visszaküldheti. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni.

Figyelem!

Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Autólabor Kft.

Telefonszám: +36 30 468-1155

Adószám: 14307795-2-42

Bankszámlaszám: ERSTE BANK 11600006-00000000-27976304

Copyright © 2015 Autólabor Kft. Minden jog fenntartva! Web by SMART design